Regulamin

Regulamin Profilakta Szkolenia

1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, prowadzenia szkoleń i zobowiązania firmy „Profilakta Szkolenia” NIP 525 204 10 53 ul.Cicha 1/22 00-353 Warszawa oraz prawa i obowiązki uczestników tych szkoleń.
2. Organizacja szkoleń polega na zapewnieniu miejsca, cateringu i działalności edukacyjnej na terenie Polski i poza granicami.
3. ”Profilakta Szkolenia” organizuję szkolenia teoretyczno-praktyczne w gabinetach stomatologicznych, salach konferencyjnych oraz szkolenia on-line z zakresu stomatologii.
4. W szkoleniu mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18lat.
5. Szkolenia organizowane są zgodnie z harmonogramem szkoleń zamieszczonym na stronie www.profilakta.pl
6. ”Profilakta Szkolenia” zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub odwołania szkolenia na 3 dni przed jego realizacją, jeśli zajdą przesłanki uniemożliwiające przeprowadzenie pełnowartościowego szkolenia.
7. Wszystkie zmiany są niezwłocznie podawane do wiadomości zainteresowanych uczestników.
8. ”Profilakta Szkolenia” zapewnia wykfalifikowanych wykładowców, niezbędne pomoce dydaktyczne, catering, wyposażenie techniczne i obsługę administracyjną każdego szkolenia.
9. Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez Formularz zgłoszeniowy.
10. Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy i opłacenie szkolenia potwierdzone pocztą elektroniczną przez „Profilakta Szkolenia” upoważnia do uczestnictwa w danym szkoleniu.
11. Płatność następuję poprzez przelew lub inną formę płatności dostępną za pośrednictwem firmy partnerskiej, realizującej płatności i należy jej dokonać najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.
12. W przypadku ograniczonej ilości miejsc decyduje kolejność wpłat.
13. Osoby z Listy rezerwowej informowane są o wolnym miejscu drogą elektroniczną lub telefoniczną
14. Za odwołane szkolenie „Profilakta Szkolenia” zwraca niezwłocznie poniesioną przez uczestnika opłatę, co w pełni zaspakaja roszczenia. „Profilakta Szkolenia” nie ponosi dalszej odpowiedzialności za odwołanie szkolenia.
15. Uczestnik szkolenia może w ciągu 3 dni złożyć reklamacje na adres Profilakta Szkolenia ul. Cicha 1/22 00-353 Warszawa lub pocztą elektroniczną szkolenia@profilakta.pl
16. Uczestnik szkolenia otrzymuję dowód wpłaty w dniu szkolenia oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo po wykonaniu zadań objętych szkoleniem.
17. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą być poproszeni o wypełnienie ankiety oceniającej szkolenie i służącej dalszemu rozwojowi firmy „Profilakta Szkolenia”.
18. Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości i umieszczony na stronie internetowej „Profilakta Szkolenia” www.profilakta.pl oraz obowiązuje od dnia jego publikacji.
19. Wszelkie spory związane z zawarciem umowy z „Profilakta Szkolenia” rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla „Profilakta Szkolenia”